Zapraszam Cię do kontaktu i współpracy w jednym z kilku obszarów:

  • psychoterapii (Gestalt) indywidualnej i grupowej dla osób dorosłych;
  • konsultacji (Gestalt) w zakresie budowania i rozwoju zespołów oraz świadomego przywództwa dla liderów i organizacji;
  • szkoleń i grup rozwojowych dla firm i instytucji na zlecenie w tematyce budowania relacji, przywództwa oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Gracjana Pawlak

Gracjana Pawlak

Artykuły i aktualności

6 października 2017

Rozważania o drogach, podobieństwach i różnicach

Wszyscy jesteśmy tacy sami na poziomie serca. Tęsknimy za tym samym, zmierzamy do tego samego, potrzebujemy tego samego, w końcu dochodzimy do tego samego. Tym czymś jest oczywiście miłość, rozumiana i przeżywana jako tożsamość i świadomość wszystkiego, co istnieje. Różnimy się drogami do tej samej mety. Każda z dróg jest osobna, i inna. Każdy z nas decyduje, czy będzie wydeptywał…

Czytaj dalej ›

Rozwój zespołu i organizacji

rozwój organizacji

Zwiększenie zaangażowania, odkrycie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji do pracy, wzrost wydajności i spójności w zespole, stabilność zatrudnienia, rozwój kultury organizacji – to tylko niektóre z efektów naszej współpracy.

Czytaj dalej ›

Rozwój świadomego przywództwa u kadry zarządzającej

przywództwo

Równowaga między zarządzaniem i przywództwem, rzemiosłem i artyzmem, byciem szefem i byciem liderem porywającym serca i umysły, spokój wewnątrz i na zewnątrz – to efekt systematycznych konsultacji indywidualnych.

Czytaj dalej ›

Osiąganie równowagi wewnętrznej i życiowej

równowaga życiowa

Redukcja stresu, znaczący wzrost samoświadomości i poczucia własnej wartości, rozwój umiejętności interpersonalnych, odzyskanie poczucia wpływu na własne życie, rozwiązanie problemów osobistych, wyleczenie zaburzeń – to możliwe rezultaty pracy psychoterapeutycznej.

Czytaj dalej ›